مزیت رقابتی در تجارت الکترونیک


مزیت رقابتی در تجارت الکترونیک● مقدمه

بحث مزیت رقابتی (COMPETITIVE ADVANTAGE) از دیرباز از مهمترین موضــوعهای مطرح در دنیای مدیریت و تئوری های مدیریت استراتژیک بوده است. تحقیقات مدیریت استراتژیک درصدد توضیح و تبیین عملکرد برتر پایدار هستند (POWELL, ۲۰۰۱) .

قویترین فرضیه درمورد عملکرد برتر پایدار این است که مزیت رقابتی پایدار به عملکرد برتر پایدار منجــر می شود (ROBERTS, ۱۹۹۹, BARNEY, ۱۹۹۷) GRANT, ۱۹۹۸.

مـزیت رقابتی یکی از مسائل جاودانه در ادبیات بازاریابی استـراتژیک نیز تلقی می شود (FAHY HOOLEY, ۲۰۰۲).

وجود مزیت رقابتی در بازاریابی موجب افزایش و حفظ سهم بازار و دستیابی به رهبری بازار می گردد و از این جهت حائزاهمیت است. امروزه بحث اقتصاد نوین و اقتصاد دیجیتالی مطرح است. پیشرفتهای تکنولوژیکی درعلوم رایانه و ارتباطات با تسهیل برقرار ارتباط افزایش سرعت کاهش هزینه حذف محدودیت مکانی و حذف محدودیت زمانی محیط تجارت را متلاطم تر ساخته است. بکارگیری فناوریهای نوین در دنیای کسب و کار را می توان درقالب تجارت الکترونیکی مشاهده کرد. وجود مزیت رقابتی در دنیای الکترونیکی و اقتصاد اینترنتی نسبت به اقتصاد سنتی بسیار مهمتر است زیرا با تغییر در فناوریها بازارها کاربرد مدل های کسب وکاری جدید ساختار صنعت و ماهیت رقابت به سرعت متحول و دگرگون می شوند (TURBAN.ET.AL, ۲۰۰۳). شرکتهایی که بخواهند در دنیای رقابت امروز مزیت رقابتی خود را حفظ کنند نمی توانند تجارت اینترنتی را نادیده بگیرند (DHOLAKIA.ET.AL, ۲۰۰۲).

برای اینکه سازمان بتواند در تجارت الکترونیکی به مزیت رقابتی دست یابد باید قادر باشد شایستگی لازم را در خود ایجاد کند.

● رویکرد شایستگی الکترونیکی

یک سازمان در راستای رسیدن به مزیت رقابتی در ابتدا باید شایستگی و قابلیت لازم را در خود ایجاد کند. باتوجه به این مطلب و رل ودیگران (۲۰۰۲) رویکرد مرحله ای را برای ایجاد شایستگی الکترونیکی در سازمان ارائه کرده است. براساس رویکرد مذکور یک سازمان درجهت ایجاد شایستگی الکترونیک باهدف کسب مزیت رقابتی درتجارت الکترونیکی باید مراحل زیر را به ترتیب طی کند.

۱) وجود افراد موثر: با افزایش فشار رقابت در اقتصاد دیجیتالی این نکته باید موردتوجه قرار بگیرد که در سازمان افراد و کارکنان با فناوریهای جدید و دانش استفاده موثر از اینترنت پست الکترونیکی و سایر مهارتهای فناوری اطلاعات آشنا هستند.

۲) حضور اولیه در وب: سازمان باید یک وب سایت خاص خود طراحی کند و ازطریق ابزارهای ترفیعــی مثل: کارت های تجاری نامـــه های تبلیغاتی آگهی های تبلیغاتی آگهی های جاده ای رسانه های عمومی و… وب سایت خود را به مشتریان معرفی کند. برای انجام طراحی وب ســایت باید از یک تیم حرفه ای و کارآزموده در طراحی وب سایت استفاده شود. در طراحی وب سایت باید به مسائلی از قبیل: اطلاعات ساختاریافته امکان جستجوی مناسب در سایت و دسترسی سریع به اطلاعات لحاظ شوند.

۳ ) فروش که شامل مشتریان شرکاء تجاری عرضه کنندگان و کارمندان است در اینترنت باید توسط سازمان انجام شــود. سازمان همچنین باید سایر سیستم های عمده تجاری خود را با فرایند زیرساختار اطلاعاتی هماهنگ ساخته و شبکه داخلی ایجاد کند که از آن طریق کارکنان بتوانند به اطلاعات لازم و کامل در زمان موردنیاز دست یابند.

۴) سازمان گسترش یافته: در این مرحله میزان اطلاعات مشترک افزایش می یابد و سازمان یک شبکه خـــــارجی ایجاد می کند و به شبکه های جهانی مثل اینتـــــــرنت و وب می پیوندد. دراین مرحله شرکاء و مشتریان با استفاده از شبکه های خارجی می توانند به ساختار اطلاعاتی شرکت دست یابند.

۵) تحول کسب و کار: ایجاد شبکه های خارجی و پیوستن به شبکه جهانی وب با مفهوم جامعه مرتبط است. سازمان باید در این مرحله وب ســـایت خود را متناسب با علائق خواسته ها و ویژگیهای جمعیت شناختی مشتریان و مراجعه کنندگان به وب سایت سازگار و قابلیت و ظرفیت لازم را برای افزایش مراجعه به وب سایت خود ایجاد کند. در این مرحله مهندسی مجدد فرایندها باید صورت بگیرد و در راستای پشتیبانی از وب سایت انجام شوند تا اطمینان حاصل شود که علاوه بر تحقق کارایی داخلی الزامات و خواسته های مشتریان و شرکاء نیز برآورده شده است.

۶) تحول استراتژیک: دراین مرحله اینترنت و وب به صورت بخش جدایی ناپذیر و یکپارچه سیستم های تجاری سازمان درمی آید. در مرحله تحول استراتژیک مدیریت سازمان باید ماهیت کسب و کار سازمان را موردبازاندیشی قرار دهد شایستگی الکترونیکی را جهت تعریف مجدد محصولات عرضه شده مورداستفاده قرار دهد و از آن شایستگی درجهت بهبود روابط خود با مشتریان و شرکای تجاری اش بهره ببرد.

سازمان درصورت اجرای صحیح و مناسب این رویکرد و ایجاد زمینه و زیرساختارهای لازم می تواند به مزیت رقابتی دست یابد. دستیابی به مزیت رقابتی نیز موجب برتری عملکرد سازمان نسبت به رقبا می شود و درنتیجه آن شهرت اعتبار سهم بازار میزان فروش سودآوری سازمان افزایش می یابد. در بلندمدت داشتن مزیت رقابتی پایدار سبب رشد و بقا سالم سازمان می گردد.

● کسب مزیت رقابتی در تجارت الکترونیکی

پورتر (۲۰۰۱) بیان می کند که به دلیل تاثیرات اینترنت بر سودآوری سازمانها باید به مزیت رقابتی دست یابند. مزیت رقابتی از دیدگاه «پورتر» از دو طریق حاصل می شود:

الف) کاهش هزینه های عملیاتی (افزایش کارایی)؛

ب) دستیابی به قیمت برتر.

امکان ترکیب این دو حالت درجهت دستیابی مزیت رقابتی نیز امکان پذیر و عملی است. اینترنت با تسهیل و تسریع مبادله بهنگام اطلاعات سبب بهبود در سراسر زنجیره ارزش سازمان می گردد. ازسوی دیگر چون اینترنت یک بستر آزاد و باز تلقی می شود و از استانداردهای عمومی برخوردار است به سرمایه گذاری کمتری نسبت به فناوریهای دیگر نیاز دارد.

ازجمله مزایای اینترنت که سبب کاهش هزینه های عملیاتی می شود عبارتند از:

▪ هزینه کمتر ارتباطات

▪ سطح کمتر موجودی

▪ هزینه کمتر مبادله

▪ کاهش خطاهای انسانی

▪ کاهش چرخه زمانی تدارکات

▪ کاهش هزینه حمل و نقل

▪ کاهش استفاده از کاغذ و…

راه دیگرکسب مزیت رقابتی موقعیت یابی استراتژیک است. با دشواری حفظ مزیتهای عملیاتی موقعیت یابی استراتژیک حیاتی تر می شود. اگر شرکتی نتواند از لحاظ اثربخشی عملیاتی به مزیت رقابتی دست یابد می توان با دستیابی به برتری در قیمت به مزیت رقابتی دسترسی پیدا کند. اکثر شرکتها پایه کسب مزیت رقابتی خود را در تجارت الکترونیکی اثربخشی عملیاتی تعیین کرده اند درحالی که توجه به مباحثی مثل سفارشی کردن محصولات خدمات پس از فروش گسترده و مدیریت ارتباط با مشتری ازطریق اینترنت نتایج بهتری درپی خواهد داشت.

در تجارت الکترونیکی چهار منبع برای کسب مزیت رقابتی وجود دارد که سازمان ازطریق دستیابی به آنها خواهد توانست به مزیت رقابتی دست یابد (FRASER ET AL.۲۰۰۰) . این چهار منبع عبارتند از:

۱) کاهش در هزینه های واسطه های عمده فروش و خرده فروش. با استفاده از فناوری اینترنت فرایند واسطه زدایی شکل گرفته است و مشتــــریان می توانند بدون مراجعه به واسطه هـــای سنتی مثل عمده فروشان و خرده فروشان و با رجوع به سایت فروشنده اصلی (تولیدکننده) محصولات خود را بخرند. این کـــار هزینه ها را به میزان زیادی کاهش می دهد؛

۲) توانایی کاهش هزینه های مرتبط با خرید ازطریق کاهش زمان و فعالیت موردنیاز در عملیات تامین و لجستیک؛

۳) بهبود گردآوری و پردازش اطلاعات که امکــان بهبود مدیریت زنجیره تامین را فراهم می سازد؛

۴) گسترش سهم بازار و ایجاد بازارهای جدید ازطریق کاهش هزینه های جمع آوری و پـــــردازش اطلاعات درمورد نیازها و خواسته های مشتریان فعلی و بالقوه.

ویل (۱۹۹۲) مزایای سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات را بیان می کند و ابراز می دارد که مزایای ناشی از فناوری اطلاعات سبب بهبود رابطه سازمان با مشتری و ایجاد مزیت رقابتی می شود.

مزایای ناشی از فناوری اطلاعات در سه طبقه کلی مزایای اطلاعاتی مزایای مبادله ای و مزایای استراتژیک تقسیم بندی می شود.

مزایای کیفیت اطلاعات دسترسی و انعطاف پذیری اطلاعات کارایی ارتباطات کارایی توسعه سیستم ها و کارایی تجاری موجب بهبود روابط سازمان با مشتریان و پاسخگویی بیشتر به آنها خواهدشد و به مزیت استراتژیک منتهی می گردد.

در تجارت الکترونیکی سازمانها به منظور کسب موقعیت رقابتی و دستیابی به مزیت رقابتی دیگر نمی توانند صرفاً بر ابعاد فیزیکی محصولات خود تمرکز کنند بلکه باید دو عامل خدمات و اطلاعات را با محصولات عرضه شده خود تلفیق کنند. تغییر از تمرکز بر محصول به تمرکز بر خدماتی که با محصول همراه است موجب جدایی اقتصاد سنتی از اقتصاد دیجیتال می شود. ارزش تجاری فناوری اطلاعات به طور عام و تجارت الکترونیکی به طور خاص در اقتصاد دیجیتالی کمک به سازمان در تلفیق خدمات و اطلاعات با محصول است. این امر به شرکتها کمک می کند تا در طراحی و توزیع خدماتی که محصولات آنان را از رقبا متمایز می سازد فعال باشد (SCHLENKER & CR, CKER, ۲۰۰۳). اشلنکر و کروکر (۲۰۰۳) بیان می کنند در تجارت الکترونیکی سه نوع خدمات وجود دارد که مبنای مزیت رقابتی تلقی می شوند. این خدمات عبارتند از:

۱) مدیریت ارتباط با مشتری: سازمان باید نیازها و انتظارات مشتریانش را درک کند. درک بهتر سازمان از این نیازها و انتظارات و پاسخ مناسب به آنها سبب افزایش وفاداری مشتریان به سازمان می گردد؛

۲) مدیریت زنجیره تامین: این مزیت از توانایی شرکت در توجه به نیازهای لجستیکی ویژه هر مشتری ازقبیل: زمان بندی مقدار و بومی کردن سفارشها حاصل می شود. لجستیک بهتر و سفارشی شده سبب افزایش درک مشتری از ارزش محصول می شود؛

۳) برنامه ریزی منابع بنگاه: اگر دو محصول از دو شرکت ارزش یکسانی داشته باشند سازمانی به مزیت رقابتی دست می یابد که نسبت به رقیب خود درک بهتری از منابع هزینه و درآمدی خود داشته باشد. این امر ازطریق برنامه ریزی منابع بنگاه حاصل می شود؛

باکوس و تریسی (۱۹۸۶) نقش فناوری اطلاعات را در کسب مزیت رقابتی درقالب مدل علّی مزیت رقابتی مطرح می کنند. براساس این مدل فناوری اطلاعات ویژگیهای منحصر به فرد محصول را افزایش می دهد. این کار ازطریق سفارشی کردن محصول طبق خواست و علاقه مشتری انجام می شود. فناوری اطلاعات هزینه های جستجو را کاهش می دهد به طوری که مشتریان می توانند طی چند ثانیه به اطلاعات مفصلی درمورد محصولات موردنیاز خود ازطریق اینترنت دست یابند و بهترین گزینه را انتخاب کنند. فناوری اطلاعات درصورتی که خدمات مبتنی بر آن به وسیله فناوریها و زیرساختارهای اختصاصی ارائه شوند می تواند هزینه های تغییر منبع را افزایش دهد (باید توجه داشت که این وضعیت درمورد فناوریهای اختصاصی صدق می کند و چون اینترنت یک فناوری عمومی با ماهیت باز است لذا هزینه های تغییر منبع را کاهش می دهد).

فنــاوری اطلاعات کارایی سازمان را بالا می برد هزینه ها را کاهش و بهره وری را افزایش می دهد.

لف بور ولف بور (۲۰۰۲) میزان کاهش هزینه های ناشی از بکارگیری تجارت الکترونیکی را برای چهار فعالیت تجاری رزرو بلیت هواپیما مبادله بانکی پرداخت صورتحساب توزیع نرم افزار و کارگزاری بورس بررسی کرده

فناوری اطلاعات از طریق ایجاد هم افزایی کارایی بین سازمانی را افزایش می دهد زیرا امکان سرمایه گذاری مشترک مشارکت تجاری و سایر اتحادها را بالا می برد.

● مزیت رقابتی پایدار در تجارت الکترونیکی

اگرچه میزان رقابتی و دستیابی به آن رمز موفقیت و عملکرد برتر و بهتر سازمان تلقــی می شود اما باید توجه داشت که مزیت رقابتی باید پایدار باشد. کسب مزیت رقابتی که موقتی و گذار باشد نمی تواند برای سازمان موثر واقع شود و به راحتی از بین می رود. درتجارت الکترونیکی که محیط تکنولوژیکی عامل حیاتی تلقی می شود و به طور مداوم به سرعت درحال پیشرفت و تغییر است مزیت رقابتی حیاتی تر می شود و حفظ و مــــاندگاری آن دشوارتر می گردد. به همین دلیل سازمانها باید درصدد دستیابی به راهی باشند که آنها را به سمت کسب مزیت رقابتی پایدار هدایت کند. ابرا و همکاران (۲۰۰۲) چگونگی کسب مزیت رقابتی را ازطریق اینترنت به عنوان ابزار اصلی و حیاتی تجارت الکترونیکی تشریح کرده اند.

در ابتدا شرکتها در وضعیت برابری رقابتی قرار دارند. در این حالت میزان استفاده از اینترنت و کاربردهای آن در شرکتهای مختلف تقریباً یکسان و هم سطح بوده و با هم تفاوت چندانی ندارد. این وضعیت تا به هم خوردن این تعادل برقرار می ماند. این تعادل زمانی مختل می شود که یک سازمان از مزایای اینترنت در سطح بالاتری استفاده کند. برای اینکه اینترنت یک منبع ارزشمند تلقی شود باید قــابلیت درآمدزایی داشته باشد و یا اینکه هزینه های عملیاتی را کاهش دهد. اگر این حالت رخ دهد و اینترنت سبب تولید درآمد یا کاهش هزینه و یا هر دو شود سازمان به مزیت رقابتی موقتی دست می یابد.

برای اینکه اینترنت به عنوان یک منبع ارزشمند تثبیت شود باید ویژگیهایی از قبیل: کمیابی دشواری تقلید و یا دشواری جایگزینی را دارا باشد اگر این شرایط وجود داشته باشند سازمان یک میزان حداقل از مزیت رقابتی موقتی دست می یابد اما باید توجه داشت که در دنیای الکترونیکی و پراز تلاطم سازمان با داشتن شرایط مذکور نمی تواند مزیت رقابتی خود را حفظ کند مگراینکه موانعی بر سر راه انتقال جایگزینی و تقلید از منبع وجود داشته باشد. از آنجا که اینترنت یک رسانه جهانی است نمی توان موانع مذکور را تحقق بخشید. اکنون که اینترنت این موانع را دارا نیست پس چگونه می تواند منبع مزیت رقابتی پایدار تلقی شود؟

مطالعات انجام شد نشان می دهد که مزیت رقابتی زمانی حاصل می شود که از اینترنت به طور مشترک و به عنوان مکمل با سایر منابع سازمان استفاده شود. نکته کلیدی در بحث تجارت الکترونیکی این است که سازمان نباید و نمی تواند اینترنت را به عنوان جانشین ابزارهای سنتی رقابت به کار گیرد بلکه باید آن را در کنار ابزارهای سنتی و به عنوان یک مکمل استفاده کند چرا که اینترنت فی النفسه یک مزیت رقابتی محسوب نمی شود (PORTER,۲۰۰۱). فرایند کسب مزیت رقابتی پایدار ازطریق اینترنت که توسط ابرا و همکاران (۲۰۰۲) مطرح شده است

● نتیجه گیری

تجارت الکترونیکی به عنوان پدیده روبه افزایش اقتصاد دیجیتالی مطرح است به طوری که کمتر شرکتی را می توان یافت که در قلمرو تجارت الکترونیک وارد نشده باشد. در اقتصاد دیجیتال تغییرات محیطی و بخصوص تغییرات فناوری با سرعت سرسام آور درحال دگرگون کردن روشهای تجارت هستند.

در این محیط متلاطم و رقابت لجام گسیخته کسب و حفظ مزیت رقابتی به عنوان کلید رشد و بقای سازمان حیاتی می شود. اینترنت به عنوان فناوری اصلی و حیاتی تجارت الکترونیکی ذاتاً مزیت رقابتی تلقی نمی شود بلکه ابزاری است که درصورت استفاده صحیح و موثر و در کنار فرایندها منابع و ابزارهای سنتی و به صورت مکمل آنها سبب ایجاد و تقویت مزیت رقابتی خواهدشد.

داشتن دیدگاه مکمل به اینترنت و تجارت الکترونیکی به جای دیدگاه جانشین عامل موفقیت در تجارت الکترونیکی است.

 

 

مزایای تجارت الکترونیک نسبت به تجارت سنتی

 

قبل از هر چیز تفاوت اصلی و اساسی میان تجارت الکترونیک و تجارت سنتی در این است که در تجارت سنتی، تجارت بصورت چهره به چهره و مبادلات پول از طریق شبکه بانکی و یا بصورت نقدی صورت می گیرد و در تجارت الکترونیک کلیه فرآیندهای تجاری از طریق بستر اینترنت انجام می پذیرد. با این حال مزایای تجارت الکترونیک را می توان به 7 دسته اصلی تقسیم کرد:

• بستر مناسب و قدرتمند تبادل اطلاعات
با استفاده از بستر اینترنت اطلاعات کاملی از محصول و خدمات با سرعت بسیار بالا در میان فروشنده و خریدار قابل انتقال است. به راحتی از طریق ابزارهای مختلفی مثل پست الکترونیک، گفتگو آنلاین و سایر ابزارهای مشابه می توان به تبادل اطلاعات پرداخت.

• حذف واسطه ها در بازار
یکی از مهمترین دستاوردها در تجارت الکترونیک حذف واسطه هاست. با حذف این واسطه ها قیمت ها بین 15 تا 50 درصد کاهش می یابد و در نتیجه رقابت به شکل شدیدتری بالا می گیرد.

• بالا رفتن قدرت خرید خریداران
با توجه به عواملی از قبیل حذف واسطه ها و در نتیجه کاهش قیمت ها در بازار، قدرت خرید خریداران تا مقدار زیادی افزایش می یابد.

• پیدایش بازارهای بیشتر برای تولید کنندگان و فروشندگان
بستر اینترنت به فروشندگان این امکان را می دهد که بتوانند محصول و یا خدمات خود را با هزینه هایی بسیار اندک نسبت به تجارت سنتی و در وسعت جهانی عرضه نمایند. در نتیجه تعداد مشتریان یا خریداران بسیار بیشتر از خریداران سنتی است.

• سفارشی بودن محصولات
در بستر تجارت الکترونیک مشتریان براحتی می توانند محصولات مورد نظر خود را با استفاده از کسب اطلاعات دقیق نسبت به آن محصول و یا مقایسه آن با سایر محصولات مشابه پیدا کنند و آن را با هزینه و صرف وقت کمتر سفارش دهند.

• خدمات پشتیبانی بهتر
در تجارت الکترونیک با توجه به وجود نرم افزارهای پشتیبانی قدرتمند، شرکت های عرضه کننده محصول و یا خدمات به شکلی سریعتر و ارزان تر با مشتریان خود در ارتباط هستند. مشتریان نیز براحتی مشکلات خود را مطرح کرده و شرکتهای عرضه کننده نیز پشتیبانی قوی تری ارائه می دهند.

• ورود شرکت های جدید و نوپا به عرصه رقابت
تجارت الکترونیک با استفاده از بستر اینترنت به ورود شرکت های جدید و کم بنیه اجازه می دهد که بتوانند با شرکت های با سابقه بیشتر رقابت کنند. در بسیاری موارد دیده شده است که شرکت های نوپا با ایتفاده از اتخاذ تصمیم ها و سیاست های درست تجاری گوی سبقت را از شرکت های کهنه کار ربوده اند.

 

معایب کسب و کار الکترونیک


در یک نگاه کلی می توان گفت کسب و کار الکترونیک عبارتست از کاربردی کردن کلیه سیستمهای اطلاعاتی برای تقویت و کنترل فرآیندهای کسب و کار. امروزه این فرآیندها با استفاده از تکنولوژی های مبتنی بر وب توسعه می یابند.کسب و کار الکترونیکی در یک تعریف ساده واژه ای به معنی انجام کسب و کار با استفاده از ارتباطات راه دور و ابزار های مرتبط است. و تجارت الکترونیک از این دست دارای مفهومی کوچک تر و محدود تر نسبت به کسب و کار الکترونیکی است.

کاربری های کسب و کار الکترونیک می تواند به سه شاخه مختلف تقسیم بندی شود:

۱) سیستم‌های داخلی کسب و کار

▪ مدیریت ارتباطات مشتریان

▪ برنامه‌ریزی منابع سازمانی

▪ درگاه اطلاعات کارمندان

▪ مدیریت دانش

▪ مدیریت کارهای تیمی

▪ سیستم‌های مدیریت اسناد

▪ مدیریت منابع انسانی

▪ کنترل فرآیند

▪ مدیریت تعاملات داخلی

۲) ارتباطات و همکاری‌های سازمانی

▪ نامه های الکترونیکی

▪ صدا نامه ها

▪ انچمن های بحث

▪ کنفرانس ها

▪ سیستمهای همکاری کننده

۳) تجارت الکترونیک- بنگاه با بنگاه و بنگاه با مشتری

▪ سرمایه گذاری الکترونیکی

▪ مدیریت زنجیره تامین

▪ بازاریابی الکترونیکی

▪ پردازش برخط تعاملات

این کاربری ها می تواند مورد استفاده افراد مختلفی قرار گیرد:

▪ همه کاربران اینترنت

▪ فقط کارمندان در اینترانت

▪ گروه خاصی از کاربران هدف در یک اکسترانت مثل مشتریان و شرکا

برخی نیز کسب و کار الکترونیک را ترکیبی از تجارت الکترونیک، هوشمندی شرکتها، مدیریت ارتباط با مشتری، مدیریت زنجیره ی تامین و برنامه ریزی منابع شرکت می دانند

کسب و کار الکترونیک دارای مزایا و معایبی می باشد .

ـ مسئله امنیت، امکان ورود به سیستم های شما از طریق آدرس پست الکترونیکی، سایت شبکه و دستیابی به اطلاعات مالی و غیره؛

ـ اختلال در برنامه کاری در صورت خرابی سیستم؛

ـ از دست دادن کنترل؛

مشکلات و هزینه های به روز بودن با فناوریهایی که به سرعت پیشرفت می کنند از جمله معایب کسب و کار الکترونیک می باشند.

● چارچوب تحلیلی

گسترش و نفوذ هر فناوری بستگی به چند عامل نظیر منافع بالقوه فناوری، ظرفیت جذب بنگاهها دارد. منافع بالقوه نه تنها به تولیدکنندگان کالاها و خدمات می رسد که از فناوری جدید استفاده می کنند، بلکه مصرف کنندگان آن کالاها و خدمات نیز از آن بهره مند می شوند. برای مثال، رشد سریع اینترنت باعث می شود هم عرضه کنندگان و هم مصرف کنندگان از مطلوبیت بیشتری برخوردار گردند.

پذیرش فناوری کسب و کار الکترونیک تابعی از چندین عامل است. این عوامل در اکثر مواقع اثر تقویت کننده دو جانبه ای (متقابلی) بر یکدیگر دارند.

همانگونه که می دانید ملاحظات بین المللی که شامل صادرات، واردات فنــــاوری و… است در تعامل با کسب و کار الکترونیک، اثرتقویت کننده بر یکدیگر دارند. در این حالت بنگاه در سطح بین المللی با پذیرش کسب و کار الکترونیک واردات و صادرات خود را برمبنای اصول استاندارد کسب و کـــــار الکترونیک شکل می دهد. از طرف دیگر قرار گرفتن کالا و خدمات در فضای تجارت الکترونیکی موجب حذف فاصله بین مبدا و مقصد کالاها و خدمات می گردد و تغییرات اساسی در بازارهای هدف به وجود می آورد. موفقیت در این فرایند، منوط به مدیریت کارا و حرفه ای اسـت. مدیریت حرفـه ای با درک و شناخت از فضای ارتباطات بین المللی، شیوه های کسب و کار الکترونیک را متناسب با ملاحظات بیـــن المللی تطبیق می دهد. از طرف دیگر، مدیریت حرفه ای با تجارت مدرن روابط غیرمعمـــول را تصحیح می کند.

حجم عملیات، اثرات دو سویه ای را بر کسب و کار الکترونیک دارد. از آنجایی که استفاده از کسب و کار الکترونیک باعث دستیابی به انبوهی از مشتریان با سلایق مختلف می گردد. لذا بنگــاههای فعال در امر تجارت بین المللی با گسترش ظـــرفیت تولیدی و تنوع بخشی به تولیدات کالا و خدمات سعی در جذب مشتریان بیشتر است.

یکی از شرایط مهم دیگر در کسب و کار الکترونیک وجود شبکه ارتباطی قوی همراه با اطمینان بالاست. دسترسی به پهنای باند بالاتر در اختیار هیچ کدام از بنگاهها نیست. پهنای باند قسمتی از زیرساختهای نهادینه شده توسط دولت است. هرقدر این پهنا بالاتر باشد، حجم وسرعت اطلاعاتی که ردوبدل می کند بیشتر خواهد بود. از این رو با درنظر گرفتن نقش مهمی که این عامل می تواند در موقعیت خدمات شبکه با توان بالا داشته باشد، خصوصی سازی و مقررات زدایی خدمات ارتباطی به منظور افزایش کارایی در سیستم مخابرات در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته مورد تاکید قرار می گیرد.

متغیرهای رفتاری نظیر میزان مهارت نیروی انسانی بنگاهها، حجم سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه و نرخهای دستمزد، از عوامل مهمی هستند که در پذیرش کسب و کار الکترونیک توسط بنگاهها موثرند. هرقدر بنگاه تجاری در سطح بین المللی از نیروی انسانی متخصص بیشتری برخوردار باشد و منابع بیشتری را به سرمایه گذاری تخصیص دهد، موقعیت بهتــــــری در جذب و پذیرش کسب و کار الکترونیک دارد.

همچنین دستمزدهای بالا همیشه انگیزه عمده ای برای نیروی کار جهت افزایش کارایی و نوآوری به حساب می آید. در نتیجه به کارگیری کسب و کار الکترونیک منافع متعددی را به دنبال دارد. علی رغم اینکه بسیاری از منافع موجود در شکل یک ذکر گردید، بسیاری از بنگاهها به دلیل پایین بودن هزینه مشارکت را قبول می کنند اینترنت باعث ارزانی دسترسی به اطلاعات و بازارهای جهانی می شود. این عامل موجب می گردد سرعت عمل در بازارهای چند منظوره که برای تولید کالاها و اطلاعات است، بالا برود. به طور بالقوه شکل تازه ای به سازمان دهی زیرساخت مشاغل مــــوجود می بخشد و با ارزش گذاری مجدد، راه را برای انجام معاملات تجاری باز می کند و با مهندسی مجدد بازرگانی محدودیتهایی که به طور سنتی تولیدکنندگان را از مشتریان جدا می ساخت رها می سازد.

از سوی دیگر، فعالیتهای منفصل و جدا از هم نظیر سفارش، پرداخت و خدمات بعد از فروش، ممکن است به یک فرایند واحد ادغام شده و باعث کاهش هزینه های اعتباری گردد. نتیجه چنین فرایندی منتهی به افزایش کارایی و رقابت پذیری در بین بنگاههای صادراتی است.

● تجربه هند

لعل (۲۰۰۲) به منظور ارزیابی رابطه بین کسب و کار الکترونیک و صادرات، مطالعه ای را در هند انجام داده است. در این مطالعه ۵۱ بنگاه تجاری در سه گروه غیرصادراتی، صادراتی و صرفاً صادراتی باتوجه به شاخصهای زیر مورد بررسی قرار گرفته است:

ـ شیوه های کسب و کار الکترونیک؛

ـ میزان مهارت نیروی کار شاغل در بنگاهها؛

ـ فناوری مورد استفاده در بنگاهها؛

ـ بهره وری نیروی کار بنگاهها.

وی در این تحقیق انگیزه صادراتی را تابعی از عوامل فوق قرار داده و به نتایج زیر رسیده است:

بنگاههایی که رویکرد صادراتی دارند برعکس بنگاههای غیرصادراتی در معاملات تجاری بیشتر از شیوه دروازه شبکه به جای شیوه سنتی OFF-LINE استفاده می کنند.

میزان حجم فروش بنگاههای صادرات گرا بیشتر از بنگاههای غیرصادراتی بوده و در این بنگاهها میزان فروش انجام شده توسط شیوه دروازه شبکه به مراتب بالاتر از سایر روشهاست.

میزان تخصص و بهره وری نیروی کار در بنگاههای صادرات گرا نسبت به بنگاههای غیرصادراتی در سطح بالایی قرار دارد. بیشترین میزان بهره وری نیروی کار در سه گروه بنگاهها مربوط به شیوه دروازه شبکه از کسب و کار تجارت الکترونیک است. همچنین نیروی کار متخصص در بنگاههای صادرات گرا بر شیوه دروازه شبکه متمرکز شده اند. این در حالی است که در بنگــاههای غیرصادراتی شیوه کسب و کار الکترونیک بیشترین نیروی کار متخصص را جذب کرده است.

● نتیجه گیری

باتوجه به چارچوب تئوریک مطرح شده و بررسی تجربه هند از کسب و کار الکترونیک برای افزایش انگیزه صادراتی پیشنهادات زیر برای بنگاههای تجاری فعال در امور بازرگانی به بنگاههای بین المللی توصیه می شود. ورود به سازمان تجارت جهانی و قرار گرفتن در وضعیت رقابتی امری اجتناب ناپذیر است. از این رو استفاده از فناوریهای نوین تجاری در بنگاههای صادراتی مورد تاکید قرار می گیرد.

از آنجا که موفقیت در کسب و کار الکترونیک نیازمند توجه به عوامل جانبی و تاثیرگذار بر آن است. لذا مدیریت حرفه ای و به کارگیری نیروی کار متخصص برای تقویت کسب و کار الکترونیک برای بنگاهها توصیه می شود.
 
منابع و ماخذ
۱ – سرمد سعیدی، سهیل (۱۳۸۲)، کسب و کار الکترونیک چیست؟
۲ – صنایعی، علی (۱۳۸۱)، تجارت الکترونیک در هزاره سوم، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد اصفهان.
۳ – اسنـــــل، ند، آموزش گام به گام اینترنت، ساده ترین روش یادگیری فقط در ۲۴ ساعت، ترجمه کیوان فلاح مشفقی

 

 

مزایا و معایب گالری تصاویر در طراحی سایت

 

شرکت من نیاز به گالری تصاویر محصولات درهنگام طراحی وب سایت خود دارد.برای این کار نیاز به بارگزاری تصاویر زیادی از محصولات و مرتب سازی آنها به شیوه ای موثر می باشد. برای ایجاد گالری تصاویر در یک طراحی سایت تاثیر گذار، نیاز به front end است که واقعاً باید پر زرق و برق و چشم نواز بوده تا بیشتر جلب توجه نماید. آیا این امکان با بودجه های معمولی هم وجود دارد؟ پاسخ به صورت خلاصه: مثبت می باشد!

وجود گالری تصاویر یکی از ویژگی های مفید برای هر نوع وب سایتی می باشد. این امر کمک به افشای احساس و نظر بازدیدکننده نسبت به محصولات و خدمات شرکت شما نموده و تسهیل کنندهء ابراز نظر در وب سایت خواهد بود. عکسهای حرفه ای از محصولات شرکت شما، مناظر و محیط اطراف شرکت و یا محل اقامت شما، همگی سزاوار توجه کافی در طراحی سایتی است که همراه با گالری تصاویر میباشد.

 

● اخطار: گالری تصاویر حتماً مرتبط با موضوع وب سایت

تا زمانی که تصاویر مناسب و مرتبط در گالری عکس وب سایت شما باشد، گالری شما یک عنصر و ویژگی خاص در وب سایت شما خواهد بود. افراد در وب سایت شما دائم در حال تلاش برای تشکیل تصویری در ذهن خود دربارهء این موضوع هستند که نام تجاری شرکت شما از ارزش و اعتبار بالایی برخوردار است و یا محصولات شرکت شما دارای کیفیت مطلوب می باشد! به عبارت دیگر، از ذخیره کردن عکسهای شخصی و یا عکسهایی که با گوشی خود گرفته اید، در گالری عکس وب سایت خود پرهیز نمایید.

به یاد داشته باشید کاربر وب سایت شما به چه امیدی در صفحهء نمایش عکسها و تصاویر آنلاین شما حضور دارد:

- آیا گالری تصاویر شما در راستای اهداف وب سایت شما طراحی شده است؟

- آیا تصاویر و عکس ها در گالری عکس وب سایت شما دارای کیفیت حرفه ای می باشد؟

- آیا برای عکس های خاصی که دارای پتانسل ویژه ای هستند، دکمهء " خرید هم اکنون" طراحی نموده اید؟

- آیا تصاویر و عکس های موجود در گالری وب سایت شما به وضوح کلمات محتوای وب سایت شما هستند؟

- با یک طراحی خوب برای گالری، تا حد زیادی موفق به جلب علاقهء کاربران خواهید شد.

- این امر به کاربران کمک خواهد کرد که تصویری از محصولاتی داشته باشند که قبلاً دربارهء آن فقط توضیحاتی خوانده بودند.

 

● زمان شروع فرا رسیده؛ اقدام به ساخت گالری تصاویر نمایید حال که تصمیم گرفتید با اضافه کردن گالری تصاویر به وب سایت خود، ارزش نظری و تئوریکالی آن را نیز افزایش دهید، باید بدانید که این کار به آرامی و زیبایی توسط تصاویر صورت خواهد گرفت. بعد از انجام تعداد زیادی تحقیق و آزمایش در این مورد، در مورد استفادهء یک افزونه (plug-in) در wordpress به نام NextGen به عنوان یک اساس و پایه ای برای ساخت و طراحی گالری در وب سایت صحبت می کنیم. آیا NextGen بیش از یک پوشش پایه برای رفع نیازهای طراحی گالری در طراحی سایت شما می باشد:

- سهولت مدیریت گالری ها و آلبوم های متعدد در آن وجود دارد؟

- آیا امکان ایجاد عنوان، شرح، برچسب تصاویر و غیره در آن وجود خواهد داشت؟

- قابلیت آپلود عکس ها از طریق مدیریت وب سایت و یا ftp وجود دارد؟

- به آسانی قابل درک است و یا صدها مورد باید کنترل شود؟

- و بهترین بخش آن... امکان توسعه پذیری در آن وجود دارد؟

NextGen به خودی خود بسیار قدرتمند است اما بخش front end خیلی قوی نیست،زیرا ما انتظارات بیشتری از آن داریم. در تنظیمات خاص این برنامه، دو گزینه مختلف وجود دارد که برای نحوهء دیدن تصاویر می توانید آنها را انتخاب نمایید. NextGen"" با جستجوی این کلمه در گوگل، خیلی سریع با لیست طولانی با قابلیت های گسترده مواجهه خواهید شد. اضافه کردن add-ons در فایرفاکس راه های بسیار زیاد و مختلفی برای نمایش تصاویر در بخش front-end وب سایت خود خواهید داشت. بعلاوه، plug-in برای نمایش گالری تصاویر و یا کاتالوگ در وب سایت شما در قسمت نوارهای جانبی نیز وجود دارد.حتی قابلیت اضافه کردن بخش جستجو مربوط به گالری تصاویر نیز وجود دارد.

گزینه های مختلفی برای کنترل NextGen در طراحی سایت های همراه با گالری وجود دارد. انتقال و بارگزاری چندین تصاویر باهم، تاخیر زمانی در بارگزاری، چگونگی نمایش تصاویر و ویژگی های گالری برای کاربران متفرقه، فقط چند نمونه از گزینه های این برنامه می باشد.

 

منبع:کاسپید

 

 

میزان بازدید كنندگان از سایت و بازده آن برای شما

 

اكثر شركتهایی كه وب سایت دارند به آمار ترافیک سایت دسترسی دارند كه معمولا توسط شرکت ارائه کننده خدمات میزبانی سایت (Web Hosting) فراهم شده است. كسانی كه از این فایل ها استفاده نمی كنند (یا با شركت میزبان وبی كه قرارداد دارند آنها را در اختیارشان قرار نمی دهد) متوجه نیستند چه چیزی را از دست می دهند .اطلاعات فراوانی برای دستیابی وجود دارد كه استفاده از این اطلاعات می تواند تاثیر بسزایی در بازده كار داشته باشد .آنچه در اینجا آورده می شود آمارهای اصلی است كه معمولا در دسترس هستند و همچنین پیشنهادهایی در مورد چگونگی استفاده از این اطلاعات.

افسانه تعداد بازدید كنندگان (Hit)
مساله ایست كه اكثر بازدید کنندگان سایتها به آن دچار هستند که سایتهائی را می بینند که خود ستایی نظیر بیست هزار هیت در روز یا چیزی نظیر این را انجام می دهند.اما این به چه معناست ؟ متاسفانه برای یك بازاریاب اینترنت تقریبا هیچ معنایی ندارد.
هیت در واقع به تعداد تقاضاهایی گفته می شود كه سرویسگر شبكه (Web Server) دریافت می كند. مثال بسیار ساده در این مورد این است كه اگر صفحه اصلی شما (homepage) دارای بیست فایل گرافیكی مجزا باشد هر بازدید كننده از آن صفحه بیست هیت شمارش می شود. بنابر این اگر ادعا كنید بیست هزار هیت در روز داشته اید در حقیقت در مورد هزار بازبین كننده صحبت كرده اید و واضح است كه چنین آماری از نظر تحلیل تجاری قابل استناد نیست.

میانگین بازدیدكنندگان (روزانه ، هفتگی و ماهانه)
سنجش حقیقی فعالیت وب سایت است. مسلما در اغلب شرایط تعداد بالاتر بازدیدكنندگان مطلوب است(و دستیابی به آن تا اندازه ای هدف بشمار میرود). بدون دستیابی به این اطلاعات و بدون آگاهی از پیشینه بازدید كنندگان قضاوت اینكه آیا بنای ابتكار تجاری شما در جلب بازدید کننده، بصورت الکترونیکی (Online) یا سنتی (Offline)، موفق بوده است یا خیر غیر ممكن خواهد بود. باید توجه كرد كه هر چه بازدیدكنندگان بیشتر باشند باقی اطلاعات صحیح تر خواهد بود. علت ساده است و آن اینكه الگوی استفاده در یك گروه نمونه بزرگتر گویاتر از الگو در یك نمونه كوچكتر است ، جایی كه گروهی محدود از مصرف كنندگان خاص می توانند در نتایج ایجاد ابهام كنند.

میانگین زمان صرف شده و تعداد صفحات بازدید شده
میتواند برای مشخص كردن اینكه چقدر سایت شما توانسته است با مخاطب ارتباط برقرار كند مفید واقع شود. اگر میانگین زمانی كه افراد در سایت بوده اند كم باشد (مثلا كم تر از یك دقیقه) یا میانگین مخاطبین تنها از یك یا دو صفحه بازدید كرده باشند ممكن است این نشان دهنده یك مشكل باشد. شاید سایت شما بازدیدكنندگان مناسبی جذب نكرده است و آنها با نگاهی سریع به سایت هنگامی كه متوجه می شوند آنچه كه جویایش بوده اند نمی یابند از آن خارج می شوند. امكان دارد بازدیدكنندگان در یافتن اطلاعات سر درگم شده اند و تصمیم گرفته اند در جای دیگری جویای اطلاعات باشند. حتی امكان دارد با وجود اینكه سایتتان مورد علاقه خودتان است، ارتعاشات ذهنی نامناسبی القاء می کند. علت هرچه باشد آگاهی از مدت زمانی كه افراد در سایت شما بوده اند و تعداد صفحاتی كه نگاه كرده اند می تواند مشكلات احتمالی را به شما گوشزد كند و شما را در برآورد كردن راه حل مناسب یاری دهد.

پرطرفدارترین و كم طرفدارترین صفحات
این اطلاعات در مشخص كردن بخش های داغ و یا قسمتهایی كه در وب سایت شما چندان مورد توجه قرار نگرفته اند، كمك می كند. اگر متوجه شوید صفحه ای كه از نظر شما بسیار مهم است مورد توجه واقع نشده شاید ارتباط (Link) به این صفحه باید چشمگیرتر و جذابتر شود. از طرف دیگر اگر بخشهایی از سایت را که كم اهمیت تر می دانید بازدیدكنندگان زیادی را به خود اختصاص داده است می توانید بخشی از بازاریابی و فروش خود را تغییر دهید و در آن نقطه متمركز كنید. می توانید مطمئن باشید هر اطلاعاتی از این موقعیتها دریافت كنید بینش ارزشمندی در مورد علایق و انگیزه های بازدیدكنندگان به شما می دهد.

صفحات خروج اصلی (Top Exit)
صفحات خاصی از سایت شما هستند كه بازدیدكنندگان پس از آنكه اطلاعات مورد نیازشان را دریافت كردند با دیدن آنها از سایت خارج می شوند (بالاخره آنها نمی توانند تا ابد بمانند). ممكن است یك صفحه تاییدیه (confirmation page ) مثال خوبی برای نقطه خروج باشد. یك صفحه ارتباط با سایت كه به مخاطبین اطلاع می دهد چگونه می توانند با شركت شما در ارتباط باشند نیز مناسب است. متاسفانه این به هیچ وجه واقع بینانه نیست كه تصور كنیم هر یك از بازدیدكنندگان شما دقیقا همان چیزی را كه جویای آن است در سایت شركت شما می یابد. بنابراین طبیعی است كه صفحات خروجی متعددی در نظر گرفته شود اگرچه درصد بالایی از بازدیدكنندگان از صفحات مجزا از سایت خارج شوند در این مورد بررسی دقیق ضروری است. گاهی تغییر جزیی در محتوا تاثیر مثبتی در حفظ و بازگشت دوباره مخاطبان ایجاد می كند.

عبارات جستجوی اصلی (Top Search Phrases)
اطلاع از این عبارات در آگاهی از اینكه چه گروههایی از سایت شما بازدید می كنند بسیار مفید است. اگر عبارات مرتبط استفاده شده باشد بازدیدكنندگان یكدست بوده اند و می توانید فرض را بر این بگذارید كه بازدیدهای هدفمندی در جریان است. از طرف دیگر اگر عبارات پراکنده و متفاوتی برای یافتن سایت شما به كار رفته باشد متوجه می شویدكه بخشی از بازدیدكنندگان از ویژگی های همانند برخوردار نیستند. بعلاوه هنگامی كه متوجه می شوید افراد سایت شما را با تایپ كردن نام شركتتان پیدا می كنند می توانید از اینكه نام و علامت تجاری شرکت شما (Brand name) توسط عموم شناخته شده است، خرسند باشید. با مورد ملاحظه قرار دادن عبارات جستجویی كه بازدیدكنندگان شما به كار می برند به درك بهتر از مخاطبین خود دست می یابید.

نتیجه گیری
در خاتمه، برخی افراد از این اطلاعات بهت زده و هراسان می شوند (اغلب به این علت كه حجم زیادی اطلاعات به دستشان می رسد) اما نباید چنین باشد زیرا آمارهای تخصصی بیشماری در این زمینه وجود دارند كه می تواند برای تحلیلهای عمیق تر مورد استفاده قرار گیرند.
عوامل بالا اطلاعات ارزشمندی در مورد بازدیدكنندگان سایت و عملكرد وب سایت در اختیارتان قرار می دهند. به یاد داشته باشید این اطلاعات به دلیلی تولید و در اختیار شما قرار می گیرند واین به شما بستگی دارد كه از آنها استفاده كنید.